Zpracování osobních údajů

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Jihostroj a. s., IČ: 46678212, Budějovická 148, 382 32 Velešín, Mgr. Ilona Walnerová, mail: walnerova.ilona@jihostroj.cz, tel.: +420 380 340 733 (dále jen „správce“) zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat výlučně za účelem výběru vhodného kandidáta v rámci výběrového řízení, a to po dobu trvání výběrového řízení.

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e-mailové adresy, telefonní čísla, poštovní adresa fyzické osoby (trvalé či přechodné bydliště, doručovací adresa), údaje o dosaženém vzdělání, pracovní zkušenosti, jazyková vybavenost. Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně prostřednictvím Vašeho životopisu (zejména fotografie), jakož i zaslané přílohy (diplom, certifikát, zkoušky, školení, kurzy, motivační dopis apod.).

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo: 

  • na přístup k osobním údajům, 
  • na opravu osobních údajů, 
  • na výmaz osobních údajů, 
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů, 
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.