Spolupráce se školami

Naše firma si je vědoma toho, že musí participovat na podpoře zájmu o technické obory u mladých žáků a studentů.

Jedním ze základů této činnosti je již po dlouho dobu úzká spolupráce s technickými školami na všech stupních.Důležitým partnerem je pro nás SOŠ strojní a elektrotechnická ve Velešíně.

http://www.sosvel.cz

Studentům technických škol nabízíme ucelený systém firemního stipendia. Podívejte se na konkrétní nabídku pro studenty SŠ a VŠ.

Projekty na podporu technického vzdělávání

Protože je pro naši společnost nutná systematická spolupráce se školami na všech stupních, aktivně se zapojujeme do projektů, které podporují technické vzdělávání a jsou postaveny na partnerství škola – firma.

Jihostroj a.s. je členem Profesní rady VŠTE.

Naše firma je členem Sektorové rady pro strojírenství, je aktivně zapojena v Sektorové dohodě a uznáváme osvědčením o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

http://www.sektorove-rady.cz/

http://www.narodnikvalifikace.cz/

Účast v dalších projektech:

IQ Industry  http://www.iqindustry.cz/                         

Auta nás baví     http://www.autanasbavi.cz/


Mgr. Ilona Walnerová, vedoucí Lidských zdrojů