Deklarace koncernového uspořádání

Společnost Jihostroj a. s., IČ: 466 78 212, DIČ: CZ46678212, se sídlem Budějovická 148, 382 32 Velešín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 502, jakožto řídící osoba, tvoří koncern s následujícími obchodními korporacemi podrobenými jejímu jednotnému řízení:

Jistro s. r.o., IČ: 490 22 661, DIČ: CZ49022661, se sídlem Budějovická 148, 382 32 Velešín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 3300,

Výše uvedené společnosti, jakožto podřízené osoby, jsou podrobeny jednotnému řízení společnosti Jihostroj a.s., jakožto řídící osoby.

Toto oznámení je učiněno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).