Galvanizace

Galvanizace Jihostroj a.s. Velešín

Povrchová úprava má zásadní vliv na konečné vlastnosti výrobků. Zvyšuje jejich životnost, zlepšuje elektrotechnické vlastnosti a v neposlední řadě zlepšuje vzhled. To vše má přímý vliv na vyšší prodejnost Vašeho zboží. Naše zkušenosti s galvanickým pokovením sahají až do 60 let minulého století.

Galvanizace Jihostroj a.s. Velešín prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací v průběhu  roku  2001. Součástí rekonstrukce bylo přeuspořádání provozu pro co nejefektivnější možnost výroby a bylo pamatováno na maximální snížení energie a z toho pramenící snížení nákladů na provoz.

Další rozšíření provozu galvanizace bylo realizováno v roce 2004 a to modernizací linky předúprav (odmaštění a moření) a linky tvrdého eloxu.

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a od roku 2009 certifikátu Nadcap. Kvalita povrchové úpravy je garantována používáním ověřených technologických postupů.

Námi používané technologie

 

Zinkování

Zinkování závěsové

Jde o linku, která má předúpravy (elektrolytické odmaštění, moření, dekap)  vlastní dvě zinkovací vany se slabě kyselou bezkyanidovou lázní. Linka je ukončena pasivačními roztoky (chromát žlutý, modrý a černý).Dílce se na závěr suší v sušící peci nebo odstředivce. U dílců u kterých je požadováno odvodíkování, se toto provádí v peci při teplotě 
150° - 200°C.

Zinkování hromadné

Je součástí linky Zn závěsové, kde se využívá předúprava a  pasivace včetně sušení.
Hromadné zinkování se provádí v :

  • bubnu 74 - 0151 Ganes
  • zvon ZAP

Lázně jsou slabě kyselé bezkyanidové.

Cínování

Cínovací lázeň je součástí linky pro Zn, kde se využívá předúprava.
Jde o kyselou lázeň. Odvodíkování se provádí v peci při teplotě 150° - 200° C.

Eloxování

Eloxování v H2SO4

Jde o linku, která má předúpravu (moření, vyjasnění) a vanu pro elox v H2SO4. Linka je ukončena vanou pro barvení (červená, černá, modrá) a utěsnění pórů (voda nebo dvojchroman draselný).

Eloxování v H2CrO3 (chromelox)

Využívá se předúprava v eloxovací lince a tím je tato vana součástí eloxovací linky. Povrchová úprava využívaná pro většinu letecké výroby u nás, vrstva eloxu je 3 až 5 mikronů s možností uzavření pórů ve vodě či dvojchromanu draselném.

Eloxování šťavelové (COOH)2

Jde o samostatnou linku, kde předúpravy se provádí v eloxovací lince. Tato technologie je jediná používaná doposud v ČR. Výhodou této povrchové úpravy je, že zde dosahujeme silnější eloxovací vrstvy, cca 30 mikronů.

Eloxování tvrdé

Předúpravy se provádí v eloxovaní lince. Linka byla instalována v roce 2004. Tvrdý elox se nanáší dle specifikací zákazníka ve vrstvách od 20 do 60 mikronů. Tuto povrchovou úpravu řídí dle speciálních křivek počítač.

Mědění

Mědící linka má jako jediná kyanidovou složku ve své alkalické lázni a to z důvodu dosahování kvality pokovovaných dílců. Ekvivalentní náhrada za tuto lázeň dosud neexistuje. Likvidace kyanidu je dokonale ekologicky ošetřena.

Fosfátování a černění

Tato linka má vlastní předúpravy (chemické odmaštění, moření, aktivace) a pak následuje fosfátování a nebo černění, dokončovací operace je horký oplach,  vytěsnění  H2O a konzervace.Manipulaci s dílci zajišťuje dopravní zařízení.

Niklování závěsové

Využíváme předúpravu v Zn lince. Lázeň je kyselá, obohacená leskutvornými přísadami.

Chemické niklování

Jde o technologii, která nám zaručuje rovnoměrnou pokovenou vrstvu součástí. Je určena pro pokovení speciálních dílců (jádra cívek, dílce pro důlní výrobu atd.).

Alodin

Jde o novou technologii v ČR málo používanou. Linka se skládá z předúpravy a vlastní lázně. Vany jsou malé cca 0,3 m3 .

Eko​logie:

Veškeré odpadní vody a koncentráty jsou potrubními rozvody  svedeny do zneškodňovací stanice . Do této stanice jsou  čerpány i odkapy z podlah tzv. podlahové vody.
Zneškodňovací stanice je průtočnou stanicí, která je poloautomatická a zajišťuje likvidaci vod v parametrech dokonalé ekologické bezpečnosti. Moderní systém likvidace odpadních vod garantuje bezpečné dodržení platných norem.

Technologie povrchové úpravy galvanizace a.s. Jihostroj Velešín

Název Procesu Max. velikost
vsázky (dm2)
Počet van
(ks)
Velikost vany
(m3)
T1. vrstvy
(µm)
Zinkování hromadné
74 - 0151
200 1 0,7 4 .- 10
Zinkování hromadné ZPA 100 1 0,3 4 - 10
Zinkování závěsové 160 2 1 5 - 15
Eloxování v H2SO4 50 1 0,6 6 - 8
Eloxování (Cr) H2CrO3 50 1 0,6 3 - 5
Eloxování šťavelové
(COOH)2
50 1 0,6 12 - 30
Tvrdé eloxování 50 1 0,6 20 - 60
Mědění závěsové 40 1 0,3 25 - 100
Cínování 20 1 0,3 6 -10
Černění 200 1 0,5  - 
Fosfátování 400 1 1  - 
Chemické niklování 8 1 0,1 5 -35
Závěsové niklování 60 1 0,8 8 -15
Elektroleštění 4 1 0,1  - 
Moření Cu 4 1 0,1  - 
Kyselé mědění 1 1 0,05 4 - 6
Alodin 1200 4 1 0,3  - 
Pasivace II 4 1 0,3  - 
Pasivace VI 4 1 0,3  - 

Kontakt:  Bc. Jan Toms

toms.jan@jihostroj.cz  tel. (+420) 773 210 397

Galvanizace
Galvanizace
Galvanizace
Galvanizace
Galvanizace
Galvanizace
Galvanizace
Galvanizace
Galvanizace