Projekt Fotovoltaická elektrárna M06

Cílem projektu je vybudování vlastní FVE (vlastní výrobnu energie), a tím snížení spotřeby nakupované elektrické energie o cca 15% roční spotřeby Jihostroje.

Plánovaný výkon FVE 998 kWp, plánovaná kapacita akumulace (úložiště) 460 kWh.

Název programu: Národní plán obnovy

Název výzvy: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. Výzva – aktivita a)

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna M06

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001145

Místo realizace projektu: Jihostroj a.s., Budějovická 148, 328 32 Velešín

Celkové způsobilé výdaje (dle rozpočtu): 30.060.337,69 Kč

Dotace (dle rozpočtu): 12.188.434.18 Kč

Zahájení: 30. 3. 2022

Předpokládané ukončení: 30. 6. 2024