Projekt Kompozitní vrtule

Cílem projektu je výzkum reziduální pevnosti kompozitních listů leteckých vrtulí s automatickou regulací otáček, určených pro pístové motory.

Na základě žádosti o podporu ze dne 11. 09. 2015, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK APLIKACE a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Název projektu: Hmotnostně úsporné kompozitní konstrukce leteckých vrtulí pro pístové motory
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004378
Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Způsobilé výdaje projektu: 16 169 440,00 Kč
Příspěvek Unie: 10 337 122,99 Kč
Zahájení: 01. 01. 2016
Ukončení: 31. 08. 2019

Cílem projektu je výzkum reziduální pevnosti kompozitních listů leteckých vrtulí s automatickou regulací otáček, určených pro pístové motory. Použití kompozitních materiálů umožňuje dosáhnout pevnosti a tuhosti vrtulových listů na úrovni vysokopevnostních slitin hliníku, ale při hmotnosti srovnatelné s dřevěnou konstrukcí. Pro využití na motorech s vysokou hladinou vibrací je třeba řešit otázku dlouhodobé životnosti a reziduální pevnosti spoje svazujícího vláknový kompozit s kovy v uložení ve vrtulové hlavě. Jsou rovněž uvažovány cyklické složky sil mající původ v regulaci a zahrnuty budou i klimatické vlivy.

Subjekty projektu

Hlavní žadatel / příjemce: Woodcomp Propellers s.r.o.
Ostatní žadatel / příjemce: Jihostroj a.s.

Projekt je rozdělen do tří etap:

  1. Etapa - Etapa je zaměřena především na sběr reprezentativních dat o namáhání sledovaného konstrukčního uzlu, návrh speciálních zkušebních těles a potřebných přípravků.
  2. Etapa - Kombinované únavové zkoušky a zkoušky reziduální pevnosti, konstrukce prototypů.
  3. Etapa - Výroba a zkoušky prototypů.