Životní prostředí

  • Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Odpady
  • Historie – realizované akce na ochranu ŽO

Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí za roky 1994 až 2018

Název akceRok realizaceVynaložené náklady v mil. Kč
Sanace třískového hospodářství provozu Kaplice1994 - 19973,4
Sanace staré ekologické zátěže provozu Velešín1994 - 200810,4
Plynofikace kotelny provozu Velešín a kogenerační jednotky1996 - 199725,0
Modernizace kalírny provozu Velešín199830,0
Ekologizace uhelných kotlů v Českém Krumlově1998 - 19996,0
Rekonstrukce galvanovny a neutralizační stanice2000 - 200222,7
Rekonstrukce elektrostat. odlučovače v Českém Krumlově20030,4
Rekonstrukce galvanovny – odmaštění,moření,NDT,tvrdý elox2003 - 20044,4
Rekonstrukce palivového hospodářství haly M320051,6
Rekonstrukce jímky na zaolejované vody – odmaštění hala M220050,4
Rekonstrukce lakovny – hala M420062,3
Nové kompresory20061,7
Dočišťování vod s obsahem Cr - Ionexová stanice20070,5
Rekonstrukce sběrné nádrže OV na hale M620070,2
Sklad odpadů z galvanovny a NDT – Z 0120070,4
Demolice a sanace staré neutralizační stanice20070,5
Demolice a sanace staré kalírny M520070,8
Přeložky sanačních vrtů20070,2
Zateplení haly M620071,3
Demolice a sanace staré kalírny M520080,2
Demolice a sanace pískovny a svařovny U1320081,1
Demolice a sanace objektu staré kalírny V120082,4
Demolice a sanace dopravy D120080,6
Rekonstrukce lapače tuků u objektu C620080,1
Přepojení dešťové kanalizace z haly M6 na ČDV20090,2
Žádná20100,0
Žádná20110,0
Žádná20120,0
Výměna oken haly M3 – zlepšení energetické náročnosti budovy20134,0
Výměna reaktoru Cr20130,1
Odsavače frézek na ozubená kola – 8 ks.20131,3
Plynové přípojky a zdroje vytápění V3 a V4 a vzduchotechnika zkušeben M320140,7
Plynové přípojky a zdroje vytápění M3, C1 a U2 a C920158,7
Plynové přípojky a zdroje vytápění M1, M2, M6 a ubytovny C12201618,4
Výměna oken a zateplení fasády budovy C1020172,6
Výměna oken skladů haly M620171,7
Zateplení stropu administrativní části haly M220180,8
Celkem r. 1994 - 2018155,1

Za posledních 25 let realizoval Jihostroj a.s. rekonstrukce a modernizace provozů, které přinesly snížení vypouštěného znečištění do ovzduší a vod, celkem za 155,1 mil. Kč. Výsledkem realizovaných rekonstrukcí, nových investic a dalších opatření je to, že od roku 1994, kdy bylo společností Jihostroj a.s. do ovzduší a vod vypuštěno celkem 834 t znečišťujících látek za rok, dosahovalo toto znečištění v roce 2018 celkem cca 58,287 t, a to představuje cca 6,99 % původních hodnot vypouštěného znečištění.

Znečištění vypouštěné do veřejné kanalizace v roce 2019

provoz Velešín (v kg/rok)
BSK2054,0000
CHSK5431,0000
EL145,0000
Uhlovodíky C10-C4014,0000
NL1514,0000
RL14217,0000
Tenzidy61,6700
CN celk.0,0900
CN tox.0,00
Cr0,00
Cr6+ 0,00
Cu0,00
Ni0,00
Zn2,0000
Pb0,00
Celkem r. 2019 v t/rok23,43876
Celkem r. 2018 v t/rok50,734
Celkem r. 2017 v t/rok20,798

Vypouštěné znečištění do toků z ČDV v roce 2019

provoz Velešín (v kg/rok)
Uhlovodíky C10-C400,3300
NL187,7700
Celkem r. 2019 v t/rok0,1881
Celkem r. 2018 v t/rok0,228
Celkem r. 2017 v t/rok0,474

Ochrana ovzduší: znečištění (emise) vypouštěné v roce 2019

provoz Velešín (v t/rok)
TZL0,060
SO20,000
NOx0,303
CO0,027
VOC7,298
TOC0,107
Anorg.sl.Cl - III.tř.0,326
Ostat.slouč.- II. tř., NH30,061
Celkem r. 2019 v t/rok8,182
Celkem r. 2018 v t/rok7,325
Celkem r. 2017 v t/rok6,151

Odpady: vyprodukované a odstraněné v roce 2019

Celkem vyprodukované a odstraněné odpadyZ toho odpady dále využité
v t/rokv t/rok%
Odstraněné N-odpady v r. 2019664,0167132,050719,90
Odstraněné ostatní odpady v r. 2019846,0799815,117096,3
Celkem odstraněné odpady v r. 20191510,0966947,167762,7
Odpady – zůstatek na skladu, Převod do r. 202073,90870,0
Celkem odstraněné odpady v r. 20181483,3179915,282661,7
Celkem odpady odstraněné v r. 20171363,8990852,393062,5