Projekt ROZA

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Rozvoj zaměstnanců – manažerské kompetence pracovníků č. OPZ/1.3/043/0004952

Finanční podpora je poskytována od Evropské unie.

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Název projektu: Rozvoj zaměstnanců – manažerské kompetence pracovníků

Zahájení projektu:  1. 7. 2017

Ukončení projektu:  30. 6. 2019

Cílem projektu je:

  • zvýšení schopností a dovedností v oblasti řízení změn, interní komunikace a motivace zaměstnanců u managementu firmy
  • zlepšit kompetence s ohledem na definování výkonových pracovních kritérií, na jejich následné hodnocení a poskytování zaměstnancům na nižších úrovních firemní hierarchie efektivní zpětnou vazbu

Projekt je zaměřen především na praktické aspekty jednotlivých tematických celků.