Tepelné zpracování – kalení

  • Nauhličování
  • Popouštění, žíhání, zušlechťování
  • Kalení, kalení ve vakuu
  • Karbonitridace, nitridace
Tepelné zpracování – kalení