Zpracování osobních údajů nad rámec výběrového řízení

Uděluji svůj výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním mých osobních údajů společnosti Jihostroj a. s., IČ: 46678212, Budějovická 148, 382 32 Velešín, Mgr. Ilona Walnerová, mail: walnerova.ilona@jihostroj.cz, tel.: +420 380 340 733 (dále jen „správce“) a to v rozsahu mého jména, příjmení, adresy, kontaktů (telefon, mail), vzdělání, jazykové vybavenosti, životopisu a dalších mnou dobrovolně poskytnutých podkladů. Beru na vědomí a výslovně souhlasím s tím, aby správce využil mé osobní údaje nad rámec výběrového řízení a dále zpracovával mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby jako potencionálního zaměstnance. Souhlas se zasíláním pracovních nabídek uděluji na dobu 1 roku a uvědomuji si, že jej lze kdykoliv odvolat.