Projekt Vývoje inovativního palivového systému pomocných energetických jednotek

Cílem projektu je vyvinout, odzkoušet a ověřit palivový systém pomocné energetické jednotky, který bude splňovat náročné požadavky zákazníků a zajistí plnou funkčnost jednotky v různých klimatických podmínkách.

MPO na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 14.12.2020 v rámci Výzvy APLIKACE - VÝZVA VIII. rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem "Vývoj inovativního palivového systému pomocných energetických jednotek".

Název projektu: Vývoj inovativního palivového systému pomocných energetických jednotek
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024387
Číslo a název prioritní osy OP PIK: Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Zahájení: 01. 01. 2021
Plánované datum ukončení: 31. 05. 2023

Projekt je zaměřen na inovaci palivového systému pomocných energetických jednotek využívaných převážně ve vrtulnících. Cílem projektu je vyvinout, odzkoušet a ověřit palivový systém pomocné energetické jednotky, který bude splňovat náročné požadavky zákazníků a zajistí plnou funkčnost jednotky v různých klimatických podmínkách.

Subjekty projektu:

Hlavní žadatel / příjemce: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Ostatní žadatel / příjemce: Jihostroj a.s., Mesit asd s.r.o.