Projekt PES II

Projekt řeší úspory energie při vytápění průmyslových hal a administrativních budov ve výrobním areálu Jihostroje ve Velešíně. Je zaměřen na modernizaci a rekonstrukci rozvodů tepla v jednotlivých budovách, vč. přívodu plynu ke každé z nich, a to za účelem zvýšení účinnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v souladu s cíli programu podpory OP PIK Úspory energie.

Finanční podpora je poskytována od Evropské unie.

Projekt řeší úspory energie při vytápění průmyslových hal a administrativních budov ve výrobním areálu Jihostroje ve Velešíně. Je zaměřen na modernizaci a rekonstrukci rozvodů tepla v jednotlivých budovách, vč. přívodu plynu ke každé z nich, a to za účelem zvýšení účinnosti. Zároveň bude zavádět a modernizovat systémy měření a regulace v těchto objektech. Součástí je i řešení snižování energetické náročnosti příslušných budov, vč. instalace úsporných systémů osvícení.


Název projektu:  Projekt Energetických úSpor II  (PES II)

Zahájení projektu:  8. 6. 2015

Ukončení projektu:  31. 8. 2018

Cílem projektu je:

  • snížení energetické náročnosti provozu závodu jako takového
  • zefektivnění otopného systému závodu
  • snížení energetické náročnosti definovaných budov ve výrobním areálu (snížení prostupnosti tepla stěnami a výplněmi otvorů, snížení náročnosti na systémy osvětlení).

Projekt je rozdělen na tři etapy:

1. Realizační I
2. Realizační II
3. Realizační III

EtapaZpůsobilé výdaje (v tis. Kč)Požadovaná dotace (v tis. Kč)
1.33 50010 500
2.4 5001 350
3.2 000600
Celkem40 00012 000