Přístroje drakového hydraulického a palivového systému letounu

V roce 1936 zahájil Jihostroj své aktivity v leteckém oboru výrobou drobných součástí a agregátů palivových instalací draků a motorů letadel. Tyto výrobky byly určeny především pro letouny a motory značek AVIA, LETOV, AERO, ZLÍN a WALTER, ale část produkce se rovněž prodávala v zahraničí.

V dalších letech byl postupně sortiment těchto přístrojů rozšiřován a to v rozsahu od sportovních letadel až po vojenské proudové stroje. Jako příklad je možno uvést letouny Z-126, Z-226, Z-326, Z-526, Z-42, Z-50, Z-37, L-40 Meta-Sokol, Aero Ae-145, L-200 Morava, L-29 Delfín, MiG-15, MiG-19, MiG-21. V současné době Jihostroj vyrábí drakové přístroje a agregáty pro Z-50, Z-142, Z-242, L-39 Albatros, L-59 (www.aero.cz) , L-410 (www.let.cz). Nejnověji byl ukončen vývoj a rozbíhá se výroba přístrojů pro letouny L-159, L-610 a Aero-270. Své zákazníky našel Jihostroj rovněž v zahraničí, např. v zemích bývalého SNS , ale daří se mu pronikat rovněž na vyspělé západní trhy. Hlavními představiteli drakových přístrojů vyráběných v Jihostroji jsou: uzavírací a obtokové ventily, palivové filtry, plovákové ventily, požární ventily, přečerpávací ejektory, jednocestné a vícecestné ventily, bezpečnostní ventily, vypouštěcí ventily, hrdla nádrží a plnící hrdla, odkalovací ventily, drenážní čerpadla a dopravní čerpadla.
Přístroje drakového hydraulického a palivového systému letounu