Současné trendy

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své dlouholeté tradice a zkušenosti v oboru přesného strojírenství.

Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky.

Podnik má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů z oboru hydrauliky vozidel, palivových regulačních systémů letadel a dalšího technického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.

Rozvojová strategie firmy určuje inovační aktivity zaměřené na trvalý vývoj výrobků a jejich zdokonalování. Této strategii je podřízeno souběžné budování progresivní technologické základny v rámci investičního rozvoje společnosti.

V obchodní oblasti je kladen silný důraz na rozšiřování globální spolupráce v rámci celosvětového průmyslového trhu; výsledkem je trvalý růst exportu Jihostroje - od r. 1994 průměrně o 7 % ročně.

Firma je certifikována dle normy ISO 9001 a ISO 14001, má rovněž platný certifikát opravňující k výrobě a službám pro letecký průmysl NADCAP, EASA 21, EASA 55 a EASA 145. Otázkám jakosti a přípravě dalších certifikátů pro automobilový i letecký obor je věnována trvalá pozornost.

V rámci svých podnikatelských aktivit získal Jihostroj kapitálovou účast ve společnosti JAWA Moto, s.r.o. Týnec nad Sázavou

Současné trendy
Současné trendy
Současné trendy
Současné trendy
Současné trendy