Výrobní program

Zubová hydraulická čerpadla a motory

Moderní vysokotlaké hydrogenerátory s variabilními připojovacími rozměry shodnými s mezinárodními standardy pro pracovní tlaky až do 330 bar. Hydrogenerátory jsou vyráběny ve třinácti na sebe navazujících řadách ( X, P23, J, T3, T3T, UD, Q2, QHD0, QHD1, QHD2, GHD0, GHD1 a GHD2) s rozsahem od 0,18 až do 150 cm3/ot. Celý sortiment hydrogenerátorů v řadách P23, J, T3, UD, Q2, případně i dalších nabízíme též v provedení reverzním nebo jako hydromotory, které je na přání možno osadit speciálním hřídelovým těsněním s tlakovou odolností do 10 bar. Hydrogenerátory všech řad jsou vyráběny v širokém sortimentu modifikací pro nejrůznější použití v hydraulických agregátech, mobilní technice pro silové obvody i pro obvody servořízení, dále při stavbě strojních skupin, manipulačních strojů aj.  Pro přímý pohon lze vybavit hydrogenerátory předřazeným ložiskem pro zachycení radiálních a axiálních sil od náhonu. Zubové hydrogenerátory Jihostroje lze využívat též v tandemovém ( násobném ) uspořádání, kde lze kombinovat prakticky všechny typové řady ve dvoj nebo trojnásobném provedení ( ve speciálních případech pětinásobné ). Používají se zejména ve složitějších hydraulických obvodech vozidel a manipulačních strojů, kde nabízí výhodu úspory zástavbového prostoru i počtu pohonů hydrogenerátorů.

Hydraulické válce

Hydraulické válce jsou jednočinné nebo dvoučinné hydraulické motory s přímočarým vratným pohybem. Slouží jako pohonné jednotky hydraulicky ovládaných zařízení, zvedacích plošin, lesních, zemědělských a stavebních mobilních strojů. Různé typy a varianty ukončení válců a pístnic umožňují velkou variabilitu použití, Konkrétní ukončení je možno navrhnout přesně pro danou zástavbu a užití daného válce.

Hydraulické válce Jihostroj nabízíme standartně pro jmenovitý tlak do 320 bar v závislosti na typu a velikosti.

Standardní rozměry jsou: rozsah vnitřního průměru válce od 32 do 100 mm;  rozsah průměru pístnic  od 22 do 80 mm;  zdvih  je do 1000 mm při celkové délce  do 1650 mm a délce vlastního válce  do 1450 mm. Konkrétní konstrukční návrh hydraulického válce vychází vždy z požadavků zákazníka tak, aby byly optimálně řešeny podmínky konečného použití, funkce a zástavby. Speciální aplikací hydraulických válců je řada posilovačů řízení pro vozy a traktory.

Hydraulická čerpadla v násobném provedení

Zubové hydrogenerátory v násobném provedení jsou vytvořeny jako dvojité nebo trojité, ve speciálních případech i čtyřnásobné kombinace všech velikostních řad hydrogenerátorů v tandemovém provedení. Jsou vyráběny v jednosměrném provedení jako pravotočivý nebo levotočivý hydrogenerátor s možností vestavění hydraulické regulace. Pro těžké provozy s axiálním a velkým radiálním zatížením hnacího kola je možno u většiny typů použít přírubu s přídavným ložiskem.

Pro stavbu násobných hydrogenerátorů lze prakticky využít celý základní sortiment hydrogenerátorů Jihostroje, při dodržení vzájemné propojitelnosti jednotlivých řad a při dodržení maximálního přípustného zatížení na hnacím kole první sekce.

Celkový návrh řešení a provozní technické podmínky jsou vždy součástí nabídky zpracované podle konkrétního zadání zákazníka.

Děliče průtoku

V provozu osvědčené rotační zubové děliče průtoku firmy Jihostroj a.s. zajišťují účinnou a spolehlivou funkci při použití v široké škále zemědělských, manipulačních a stavebních strojů. Tyto děliče průtoku nabízejí více užitečných využití z jediného hydraulického zdroje:
- Synchronní provoz víceválcových motorů nebo hydromotorů (přímočarých i rotačních).
- Proporcionální rozdělení výkonu čerpadla do několika okruhů.
- Zesílení tlaku, pokud je nutný tlak přesahující kapacitu čerpadla (bez přepouštěcích ventilů).
Jihostroj a.s. vyrábí rotační zubové děliče průtoku v pěti základních řadách. Z toho jsou tři typy s pevnou axiální vůlí(nevyvážené) a dva s tlakovým axiálním vyvážením.
Děliče průtoku nejmenší řady DPVM, střední řady DPV2 a velké řady DPVT se vyznačují robustním celolitinovým provedením, bez hydraulického vyvážení, s pevnou axiální vůlí. Vstup tlakové kapaliny do děliče je umístěn ve středním tělese, ke kterému jsou z obou stran připojeny jednotlivé sekce děliče. Řady DPVM a DPVT se standardně nabízí v 2 až 4 sekčním provedení, řada DPV2 může být ve 2 až 6-ti sekčním provedení. Zároveň menší geometrické objemy řady DPVT v rozsahu od 10 do 16 cm3/ot. lze vyrábět až v 6-ti sekčním provedení. Je samozřejmě možné dodávat děliče i s lichým počtem sekcí, či s rozdílnými velikostmi geometrických objemů dle požadovaného poměru rozdělení výstupního průtoku kapaliny.

Děliče průtoku řady DPVJ a DPVT3 mají tělesa vyrobená z vysokopevnostní hliníkové slitiny, v kombinaci s odlitky vík ze šedé litiny. Ozubená kola děliče, vyrobená z vysokopevnostní cementační oceli jsou uložena v plovoucích ložiskových čelech, která zajišťují axiální tlakové vyvážení děliče, což zaručuje vysokou přesnost dělení. Řada DPVJ se nabízí ve 2 až 6-ti sekčním provedení. Řada DPVT3 se vyrábí ve 2 až 4 sekčním provedení. Velkou výhodou tohoto typu děliče je snadný a plynulý rozběh spolu s vysokou přesností dělení průtoku i pod 2%. Další výhodou je dobrá přesnost dělení i při nízkých otáčkách (malé dělené množství).

Stáhnout katalog