homeOstatníProjekty OP PIKProjekt TENPRO
 

Projekt TENPRO

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v souladu s cíli programu podpory OP PIK INOVACE – Inovační projekt.

Finanční podpora je poskytována od Evropské unie.

Obsahem projektu je pořízení dlouhodobého movitého majetku, potřebného pro výrobu a následný prodej nových a inovovaných výrobků, rozšiřující sortiment žadatele na stávajících i nových trzích. Předmětem projektu je inovace produktu i inovace procesu jeho výroby. Rozpočet projektu je 125,5 mil. Kč. Nové výrobky jsou výsledkem vlastních aktivit v oblasti VaVaI.

Název projektu:  TEchnologie pro Nové PROjekty  (TENPRO)

Zahájení projektu:  15. 6. 2015

Ukončení projektu:  14. 12. 2018

Cílem projektu je:

 • zvýšení výkonnosti podniku, tím i zvýšení efektivity vynakládaných zdrojů firmy
 • zvýšení konkurenceschopnosti výrobního sortimentu Jihostroje a přispění ke strategickým cílům firmy
 • zaměření se na výrobky s vysokou přidanou hodnotou - aplikace výsledků aktivit v oboru výzkumu a vývoje, a to vlastních i společných s výzkumnými organizacemi, VŠ a ostatními podnikatelskými subjekty
 • aplikace inovací 6. a vyššího řádu
 • exportní orientace a profilace na nových trzích, rozvoj nových projektů pro nové i stávající zákazníky
 • ekologicky přívětivé technologie, snížení měrné energetické náročnosti výroby
 • produkty šetrné k životnímu prostředí
 • zvýšení zaměstnanosti v regionu

Projekt je rozdělen na čtyři etapy:

 1. Pořízení technologie a zařízení s kratší dobou přípravy a dodávky
 2. Pořízení technologie a zařízení se střední dobou přípravy a dodávky
 3. Pořízení technologie a zařízení s nejdelší dobou přípravy a dodávky
 4. Pořízení technologie a zařízení s nejdelší dobou přípravy a dodávky
Etapa Způsobilé výdaje (v tis. Kč) Požadovaná dotace (v tis. Kč)
1. 31 678 7 919
2. 15 687 3 922
3. 57 463 14 366
4. 19 531 4 883 
Celkem 124 359 31 090