homeO násŽivotní prostředí
 

Životní prostředí

  • Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Odpady
  • Historie – realizované akce na ochranu ŽO

Akce realizované Jihostrojem a.s. na ochranu životního prostředí za roky 1994 až 2017

Název akce Rok realizace Vynaložené náklady v mil. Kč
Sanace třískového hospodářství provozu Kaplice 1994 - 1997 3,4
Sanace staré ekologické zátěže provozu Velešín 1994 - 2008 10,4
Plynofikace kotelny provozu Velešín a kogenerační jednotky 1996 - 1997 25,0
Modernizace kalírny provozu Velešín 1998 30,0
Ekologizace uhelných kotlů v Českém Krumlově 1998 - 1999 6,0
Rekonstrukce galvanovny a neutralizační stanice 2000 - 2002 22,7
Rekonstrukce elektrostat. odlučovače v Českém Krumlově 2003 0,4
Rekonstrukce galvanovny – odmaštění,moření,NDT,tvrdý elox 2003 - 2004 4,4
Rekonstrukce palivového hospodářství haly M3 2005 1,6
Rekonstrukce jímky na zaolejované vody – odmaštění hala M2 2005 0,4
Rekonstrukce lakovny – hala M4 2006 2,3
Nové kompresory 2006 1,7
Dočišťování vod s obsahem Cr - Ionexová stanice 2007 0,5
Rekonstrukce sběrné nádrže OV na hale M6 2007 0,2
Sklad odpadů z galvanovny a NDT – Z 01 2007 0,4
Demolice a sanace staré neutralizační stanice 2007 0,5
Demolice a sanace staré kalírny M5 2007 0,8
Přeložky sanačních vrtů 2007 0,2
Zateplení haly M6 2007 1,3
Demolice a sanace staré kalírny M5 2008 0,2
Demolice a sanace pískovny a svařovny U13 2008 1,1
Demolice a sanace objektu staré kalírny V1 2008 2,4
Demolice a sanace dopravy D1 2008 0,6
Rekonstrukce lapače tuků u objektu C6 2008 0,1
Přepojení dešťové kanalizace z haly M6 na ČDV 2009 0,2
Žádná 2010 0,0
Žádná 2011 0,0
Žádná 2012 0,0
Výměna oken haly M3 – zlepšení energetické náročnosti budovy 2013 4,0
Výměna reaktoru Cr 2013 0,1
Odsavače frézek na ozubená kola – 8 ks. 2013 1,3
Plynové přípojky a zdroje vytápění V3 a V4 a vzduchotechnika zkušeben M3 2014 0,7
Plynové přípojky a zdroje vytápění M3, C1 a U2 a C9 2015 8,7
Plynové přípojky a zdroje vytápění M1, M2, M6 a ubytovny C12 2016 18,4
Výměna oken a zateplení fasády budovy C10 2017 2,6
Výměna oken skladů haly M6 2017 1,7
Celkem r. 1994 - 2017 154,3

Za posledních 24 let realizoval Jihostroj a.s. rekonstrukce a modernizace provozů, které přinesly snížení vypouštěného znečištění do ovzduší a vod, celkem za 154,3 mil. Kč. Výsledkem realizovaných rekonstrukcí, nových investic a dalších opatření je to, že od roku 1994, kdy bylo společností Jihostroj a.s. do ovzduší a vod vypuštěno celkem 834 t znečišťujících látek za rok, dosahovalo toto znečištění v roce 2017 celkem cca 27,423 t ,a to představuje cca 3,29 % původních hodnot vypouštěného znečištění.

Znečištění vypouštěné do veřejné kanalizace v roce 2017

  provoz Velešín (v kg/rok)
BSK5 2 744,00
CHSK 6 269,00
EL 154
Uhlovodíky C10-C40 16
NL 1 372,00
RL 10 153,00
Tenzidy 86,9
CN celk. 0,05
CN tox. 0,00
Cr 0,00
Cr6+ 0,00
Cu 0,40
Ni 0,39
Zn 2,68
Pb 0,05
Celkem r. 2017 v t/rok 20,798
Celkem r. 2016 v t/rok 19,937
Celkem r. 2015 v t/rok 28,462

Vypouštěné znečištění do toků z ČDV v roce 2017

  provoz Velešín (v kg/rok)
Uhlovodíky C10-C40 2,10
NL 472,03
Celkem r. 2017 v t/rok 0,474
Celkem r. 2016 v t/rok 0,407
Celkem r. 2015 v t/rok 0,303

Ochrana ovzduší: znečištění (emise) vypouštěné v roce 2017

  provoz Velešín (v t/rok)
TZL 0,038
SO2 0,001
NOx 0,288
CO 0,039
TOC 5,694
Anorg.sl.Cl - III.tř. 0,091
Ostat.slouč.- II. tř. 0,000
Celkem r. 2017 v t/rok 6,151
Celkem r. 2016 v t/rok 7,606
Celkem r. 2015 v t/rok 8,907

Odpady: vyprodukované a odstraněné v roce 2017

  Celkem vyprodukované a odstraněné odpady Z toho odpady dále využité
  v t/rok v t/rok %
Odstraněné N-odpady v r. 2017 598,9430 115,4120 19,3
Odstraněné ostatní odpady v r. 2017 764,9560 736,9810 96,3
Celkem odstraněné odpady v r. 2017 1363,8990 852,3930 62,5
Odpady – zůstatek na skladu, Převod do r. 2018 62,7756 0,0  
Celkem odpady odstraněné v r. 2016 1437,3119 946,6369 65,9
Celkem odstraněné odpady v r. 2015 1652,6287 1087,2755 65,8